CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

VIETTECHCORP.VN có trách nhiệm bảo hành miễn phí chương trình phần mềm quản lý chức năng hệ thống và nội dung của Website trong thời gian 12 tháng tính từ ngày hai bên ký kết Biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm. Các phần việc bảo hành bao gồm việc sửa lỗi do VIETTECHCORP.VN […]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website viettechcorp.vn  bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà viettechcorp.vn  cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn […]

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Quy định và hình thức thanh toán Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về […]

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA Quyền và trách nhiệm của người bán. Thiết kế, xây dựng, lập trình Website, cho thuê không gian lưu trữ website đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Có trách nhiệm đưa đầy đủ, đúng các nội dung do khách hàng cung cấp, đảm […]